Skaning 3D

Skaning laserowy to technologia pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Jego ideę można sprowadzić do zasady laserowego pomiaru odległości z punktu o określonych współrzędnych przestrzennych do badanych punktów i wyznaczeniu ich położenia w przyjętym układzie przestrzennych współrzędnych biegunowych.

Jedno stanowisko skanera pozwala pozyskać dane w promieniu nawet kilkuset metrów, ale należy pamiętać, że wraz ze wzrostem odległości wzrasta również odległość między sąsiednimi punktami – dlatego też, ostateczne chmury punktów są najczęściej wynikiem połączenia wielu stanowisk do wspólnego układu współrzędnych. 

Dane pozyskane metodą skaningu laserowego charakteryzują się bardzo wysoką, milimetrową dokładnością. Czas pozyskania danych zależy od kształtu obiektu oraz docelowej gęstości chmury punktów (odległości między sąsiednimi punktami na powierzchni obiektu).


Wynikowa chmura punktów pozyskana z ok. 6 stanowisk skanera rozmieszczonych wokół transformatora 400/110kV (pełen ekran)

W wyniku skaningu laserowego otrzymuje się chmury punktów. Najczęściej, podczas pomiarów pozyskuje się również zdjęcia, które umożliwiają nadanie kolorów każdemu z dziesiątek milionów punktów. 

Chmury punktów same w sobie są bardzo cennym produktem – mogą być przeglądane zarówno za pośrednictwem prostych w obsłudze aplikacji jak również wczytywane do zaawansowanych programów CAD w celu dalszego przetwarzania prowadzącego np. do wygenerowania modelu 3D obiektu. 

Przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, chmury punktów mogą również zostać udostępnione prostej przeglądarce w postaci strony internetowej, dzięki czemu będzie można uzyskać dostęp do danych również przy użyciu tabletów/smartfonów, bez konieczności pobierania wszystkich danych (patrz załączone przykłady).

Chmura punktów pozyskana na potrzeby badania spadków nawierzchni jezdni fragmentu autostrady A1 (pełen ekran)

Dzięki ogromnej dokładność i szczegółowość tej technologii pomiarowej, znajduje ona zastosowanie w różnorodnych dziedzinach – wykonywaliśmy skaning laserowy m.in. na potrzeby:

  • inwentaryzacj wykopalisk archeologicznych
  • pomiarów linii wysokiego napięcia
  • badania geometrii konstrukcji
  • modelowania budynków
  • pomiarów zakładów przemysłowych
  • modelowania nawierzchni dróg
  • aktualizacji map geodezyjnych skomplikowanych obiektów