Chmura punktów pozyskana metodami fotogrametrycznymi z wykorzystaniem UAV. Dane posłużyły do uzupełnienia chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego, który ze względu na ukształtowanie terenu nie mógł objąć elementów znajdujących się na dachu budynku (pełen ekran).

Fotogrametria

Fotogrametria – dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć. 

Chmury punktów pozyskane metodami fotogrametrycznymi najczęściej charakteryzują się niższą dokładnością i szczegółowością niż dane z naziemnego skaningu laserowego. Znajduje ona jednak zastosowanie na większych obszarach terenu, gdzie bardziej niż centymetrowa dokładność liczy się krótki czas i niski koszt pozyskania danych. 

Podstawowymi produktami fotogrametrycznymi są:

  • fotogrametryczne chmury punktów
  • ortofotomapy
  • numeryczne modele terenu / pokrycia terenu

Opracowaniu mogą podlegać nie tylko zdjęcia lotnicze – w wyniku przetworzenia zdjęć bliskiego zasięgu, można pozyskać geometrię detali architektonicznych, eksponatów muzealnych itd. 

(najedź kursorem aby powiększyć)
(najedź kursorem aby powiększyć)

Chmura punktów pozyskana metodą gęstego dopasowania obrazów (pełen ekran)

 

Panoramy 360

 Łącząc ze sobą wiele pojedynczych zdjęć, jesteśmy w stanie pozyskać panoramiczne obrazy 180 x 360 stopni. 

Każdej panoramie można przypisać lokalizację w przestrzeni i połączyć je w „wirtualną wycieczkę”, w ramach której możliwe będzie sprawne przełączanie się między poszczególnymi obrazami przy użyciu linków znajdujących się na tle zdjęć lub mapy. 

Panoramy można pozyskać zarówno z drona, jak również zwykłym aparatem na powierzchni ziemi.