Przykłady opracowań metodą skaningu laserowego

Kratowa konstrukcja słupa elektroenergetycznego

Chmura punktów pozyskana z jak najwyższą dokładnością, docelowo służąca do sporządzenia modelu 3D konstrukcji.

Fragment torów kolejowych z trakcją

Trójwymiarowy pomiar około 100m linii kolejowej wraz z przewodami trakcyjnymi. 

 

Skrzyżowanie linii elektroenergetycznych

Dzięki wykorzystaniu metody skaningu laserowego, jednocześnie pozyskano dane o rzędnych zawieszenia przewodów na słupach, przebiegu przewodów na całej długości przęsła, rzędnych terenu, wysokości zadrzewień itp.

Kamienica

Pomiary wykonane na potrzeby opracowania rzutów elewacji budynku oraz ortoobrazów. 

Fragment autostrady A1

Na podstawie danych z naziemnego skanera laserowego, opracowano precyzyjne modele wysokościowe jezdni, na potrzeby oceny jej zdolności do odprowadzania wody. 

Wnętrze budynku

Fragment chmury punktów obrazującej wnętrza budynku mieszkalnego. Dane pozyskane na potrzeby inwentaryzacji architektonicznej.

Transformator

Fragment chmury punktów obrazującej infrastrukturę stacji elektroenergetycznej. 

Działka budowlana

Na etapie opracowania mapy do celów projektowych, z kilku stanowisk skanera pozyskano chmurę punktów obrazującą otoczenie działki, na której planowano wybudowanie nowego, przylegającego do istniejących, budynku.

Przykłady opracowań fotogrametrycznych

Budynek starego browaru

Naziemne techniki pomiarowe nie pozwalały na pomiar elementów znajdujących się na dachu budynku. Zastosowanie bezzałogowego statku powietrznego pozwoliło pozyskać dane stanowiące uzupełnienie dla chmur punktów z naziemnego skanera laserowego, którym zinwentaryzowano wnętrze budynku. 

ok. 50ha powierzchni terenu

W ramach opracowania mapy do celów projektowych, w zakresie jej aktualizacji wykonano dodatkowo nalot fotogrametryczny. Pozyskane w zaledwie kilka godzin dane, posłużyły do wytypowania miejsc wymagających wykonania pomiaru uzupełniającego.

Składowisko materiałów sypkich

Opracowanie na potrzeby inwentaryzacji objętości materiałów sypkich na zapleczu budowy drogi ekspresowej S8.

Zatrute Źródło

Chmura punktów pozyskana z wykorzystaniem fotogrametrii bliskiego zasięgu obejmująca figurę Jana Pawła II będącą fragmentem instalacji “Zatrute Źródło” wystawionej 24.09.2020r. przed Muzeum Narodowym w Warszawie. 

Przykłady opracowań LiDAR

Linia 400kV

Pomiar LiDAR na potrzeby weryfikacji wycinek wzdłuż budowanej linii elektroenergetycznej 400kV. Pozyskane dane pozwalają na identyfikacje pojedynczych pni drzew w pasie wycinki.

 

Teren zabudowany

Chmura punktów pozyskana na potrzeby aktualizacji mapy zasadniczej w ramach opracowania mapy do celów projektowych. 

Gazociąg podziemny

Inwentaryzacja wycinek nad podziemnym gazociągiem.