VECTOR Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Jesteśmy firmą geodezyjną funkcjonującą od 1997 roku.
Stosujemy innowacyjne metody pomiaru jakimi są skaning laserowy i fotogrametria.
Naszym klientom dostarczamy produkty najwyższych standardów opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

Aktualności

Geodezja

mapy do celów projektowych
obsługa inwestycji
inwentaryzacje powykonawcze
pomiary powierzchni lokali
rozgraniczenia
podziały
profile rzeźby terenu

Skaning laserowy

precyzyjne chmury punktów
badanie geometrii konstrukcji
inwentaryzacje architektoniczne
inwentaryzacje obiektów przemysłowych

Fotogrametria

pozyskiwanie zdjęć z drona
wysokorozdzielcze ortofotomapy
ortoobrazy elewacji budynków
pomiary objętości materiałów sypkich
fotogrametryczne chmury punktów

Geodezja

Świadczymy usługi z zakresu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
obsługi inwestycji, opracowań do celów prawnych i wielu innych. 

Nasza oferta jest skierowana zarówno do biur projektowych, firm budowlanych, instytucji państwowych jak też klientów indywidualnych – doświadczenie zdobywane przy różnorodnych projektach pozwala nam doskonale rozumieć szczególne potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

Skaner laserowy

Skaning laserowy 3D

Skanowanie laserowe wykonujemy z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania firmy Leica, umożliwiającego pozyskiwanie niezwykle precyzyjnych, kolorowych chmur punktów 3D.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta, nie tylko pozyskujemy chmury punktów, ale również generujemy produkty pochodne:
rysunki wektorowe, mapy, modele 3D itd. 

Fotogrametria

Oferujemy pozyskiwanie zdjęć i danych LiDAR z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (UAV) oraz generujemy produkty fotogrametryczne, tj.:
– ortofotomapy
– modele rzeźby terenu
– chmury punktów 3D

Opracowujemy również zdjęcia naziemne np. w celu produkcji ortoobrazów elewacji budynków czy modeli 3D stosunkowo małych przedmiotów.

Kontakt

ul. Rękodzielnicza 5, 02-267 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 8462321

mgr inż. Marek Sawicki
geodeta uprawniony
kom. +48 504204954
email: msa@skaning3d.com.pl

mgr inż. Jan Sawicki
kom. +48 660467156
email: jan.sawicki@skaning3d.com.pl