Skaning laserowy 3D

Skaning laserowy to technologia pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Jego ideę można sprowadzić do zasady laserowego pomiaru odległości z punktu o określonych współrzędnych przestrzennych do badanych punktów i wyznaczeniu ich położenia w przyjętym układzie przestrzennych współrzędnych biegunowych.

Jedno stanowisko skanera pozwala pozyskać dane w promieniu nawet kilkuset metrów, ale należy pamiętać, że wraz ze wzrostem odległości wzrasta również odległość między sąsiednimi punktami – dlatego też, ostateczne chmury punktów są najczęściej wynikiem połączenia wielu stanowisk do wspólnego układu współrzędnych. 

Dane pozyskane metodą skaningu laserowego charakteryzują się bardzo wysoką, milimetrową dokładnością. Czas pozyskania danych zależy od kształtu obiektu oraz docelowej gęstości chmury punktów (odległości między sąsiednimi punktami na powierzchni obiektu).


Wynikowa chmura punktów pozyskana z ok. 6 stanowisk skanera rozmieszczonych wokół transformatora 400/110kV (pełen ekran)

W wyniku skaningu laserowego uzyskujemy trójwymiarowe chmury punktów. Najczęściej, podczas pomiarów pozyskujemy się również zdjęcia, które umożliwiają nadanie kolorów każdemu z dziesiątek milionów punktów. 

Chmury punktów same w sobie są bardzo cennym produktem – mogą być przeglądane zarówno za pośrednictwem prostych w obsłudze aplikacji jak również wczytywane do zaawansowanych programów CAD w celu dalszego przetwarzania prowadzącego np. do wygenerowania modelu 3D obiektu. W zależności od potrzeb naszych klientów, oferujemy częściowe lub całościowe przetwarzanie chmur punktów do pożądanych plików wektorowych.

Przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, chmury punktów możemy również udostępnić w prostej aplikacji webowej, dzięki czemu można uzyskiwać dostęp do danych również przy użyciu urządzeń mobilnych (patrz załączone przykłady).

Chmura punktów pozyskana na potrzeby badania spadków nawierzchni jezdni fragmentu autostrady A1 (pełen ekran)

Dzięki ogromnej dokładność i szczegółowość tej technologii pomiarowej, oferowane przez nas usługi pomiarowe znajdują zastosowanie w różnorodnych dziedzinach – wykonywaliśmy skaning laserowy m.in. na potrzeby:

  • inwentaryzacj wykopalisk archeologicznych
  • pomiarów linii wysokiego napięcia
  • badania geometrii konstrukcji
  • modelowania obiektów budowlanych
  • pomiarów zakładów przemysłowych
  • modelowania nawierzchni dróg
  • aktualizacji map geodezyjnych skomplikowanych obiektów