Skaning laserowy 3D

Skaning laserowy to nowoczesna technologia pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Jego ideę można porównać do bardzo szybkich i gęstych obserwacji tachimetrycznych, czyli pomiarów kierunków i odległości do kolejnych milionów punktów.

W wyniku skaningu laserowego pozyskujemy trójwymiarowe chmury punktów. Najczęściej, podczas pomiarów wykonujemy się również zdjęcia, które umożliwiają nadanie punktom kolorów, co umożliwia fotorealistyczne wizualizacje 3D obiektów.


Wynikowa chmura punktów pozyskana z ok. 6 stanowisk skanera rozmieszczonych wokół transformatora 400/110kV (pełen ekran)

Chmury punktów same w sobie są bardzo cennym produktem – mogą być przeglądane zarówno za pośrednictwem prostych w obsłudze aplikacji jak również wczytywane do zaawansowanych programów CAD w celu dalszego przetwarzania prowadzącego np. do wygenerowania modelu 3D obiektu. W zależności od potrzeb naszych klientów, oferujemy częściowe lub całościowe przetwarzanie chmur punktów do pożądanych plików wektorowych.

Chmury punktów możemy również udostępnić w prostej aplikacji webowej, dzięki czemu można uzyskiwać dostęp do danych również przy użyciu urządzeń mobilnych (patrz załączone przykłady).

W razie potrzeby, wyniki naziemnego skaningu laserowego uzupełniamy w oparciu o opracowania fotogrametryczne zdjęć naziemnych lub z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Chmura punktów pozyskana na potrzeby badania spadków nawierzchni jezdni fragmentu autostrady A1 (pełen ekran)

Dzięki ogromnej dokładność i szczegółowość tej technologii pomiarowej, oferowane przez nas usługi pomiarowe znajdują zastosowanie w różnorodnych dziedzinach – wykonywaliśmy skaning laserowy m.in. na potrzeby:

  • inwentaryzacj wykopalisk archeologicznych
  • pomiarów linii wysokiego napięcia
  • badania geometrii konstrukcji
  • modelowania obiektów budowlanych
  • pomiarów zakładów przemysłowych
  • modelowania nawierzchni dróg
  • aktualizacji map geodezyjnych skomplikowanych obiektów