Usługi geodezyjne

  • opracowania do celów prawnych (podziały i rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie przebiegu granic, wznawianie granic, badania hipoteczne itp.)
  • pozyskiwanie nieruchomości na cele budowlane
  • opracowania map do celów projektowych
  • tyczenia obiektów budowlanych
  • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
  • geodezyjna obsługa inwestycji (zakładanie osnów realizacyjnych, tyczenia, obsługa budowy i montażu, pomiary powykonawcze, pomiary przemieszczeń i odkształceń)
  • pomiary powierzchni lokali
  • pomiary objętości mas ziemnych i materiałów sypkich
  • pomiary geometrii obiektów budowlanych np. pionowości 
  • pomiary specjalne

Mapa wybranych realizacji


Widok pełnoekranowy