Fotogrametria bliskiego zasięgu

Przetwarzamy naziemne zdjęcia cyfrowe do postaci produktów fotogrametrycznych. Usługa ta znajduje zastosowanie tam, gdzie liczy się osiągnięcie wysokiej szczegółowości i fotorealizmu – np. architekturze, konserwacji zabytków, inwentaryzacjach 3D detali i niewielkich przedmiotów.

Fotogrametrię bliskiego zasięgu często można też wykorzystać jako metodę uzupełniającą dla naziemnego skaningu laserowego

Ortoobrazy

Stosując metody analogiczne do generowania ortofotomap powierzchni terenu, jesteśmy w stanie opracować ortoobrazy elewacji budynków, posadzek czy sufitów. 

Rozmiar pojedynczego piksela obrazu można dowolnie dostosować do oczekiwanej szczegółowości, utrzymując milimetrową dokładność położenia każdego z nich. Dzięki temu, na ortoobrazach można wykonywać precyzyjne pomiary uwidocznionnych na nich elementów.

Konfrontowanie ze sobą kilku ortoobrazów może zostać wykorzystane do porównania stanu obiektu przed/po wykonaniu prac budowlano-konserwacyjnych, jak również do monitorowania w czasie degradacji obiektu (np. postępowania spękań ścian, odpadania tynku, występowania zawilgoceń itd.)

Ortoobraz elewacji pałacu przed/po pracach konserwacyjnych (rozdzielczość 2mm/px)

Chmury punktów i modele 3D

Dostarczamy fotogrametryczne chmury punktów jak również generujemy na ich podstawie trójwymiarowe modele obiektów. Fotogrametria pozwala uzyskiwać barwne, fotorealistyczne produkty, które nie tylko są poprawne geometrycznie, ale również estetyczne wizualnie – dzięki temu mogą zostać wykorzystane również w celach wizualizacji 3D.