Ortofotomapy

Pozyskujemy zdjęcia lotnicze przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych i przetwarzamy je do postaci ortofotomap o wysokiej rozdzielczości terenowej.

Obrazy te, dzięki centymetrowej dokładności wpasowania, doskonale nadają się do wykonywania na nich pomiarów sytuacyjnych oraz weryfikacji aktualności i dokładności danych przestrzennych z innych źródeł.

Zastosowanie znajduje również cykliczne pozyskiwanie kolejnych zobrazowań w celu obserwacji zjawisk zachodzących w terenie
(np. monitorowania realizowanej inwestycji).

Modelowanie terenu

W wyniku opracowań fotogrametrycznych generujemy numeryczne modele terenu (NMT). W razie potrzeby, posiłkujemy się przy tym innymi metodami pomiaru, m.in. skaningiem laserowym

Pomiary objętości

Bezzałogowe statki powietrzne doskonale sprawdzają się na składowiskach materiałów sypkich. Wykorzystanie ich do pomiaru objętości prowadzi do uzyskania najdokładniejszych wyników, przy jednoczesnym przyspieszeniu czynności terenowych względem klasycznych metod.

Metody gęstego dopasowania obrazów, pozwalają uzyskać miliony punktów pomiarowych na pojedynczej hałdzie, co w rezultacie prowadzi do wygenerowania szczegółowych modeli 3D pryzm. 

halda 3

Chmury punktów i modele 3D

Dostarczamy fotogrametryczne chmury punktów jak również generujemy na ich podstawie trójwymiarowe modele obiektów. Fotogrametria pozwala uzyskiwać barwne, fotorealistyczne produkty, które nie tylko są poprawne geometrycznie, ale również estetyczne wizualnie – dzięki temu mogą zostać wykorzystane również w celach wizualizacji 3D (przykład).