m300-l1

Dron ze skanerem

Dysponujemy wysokiej klasy bezzałogowym statkiem powietrznym oraz skanerem laserowym ze zintegrowaną kamerą RGB. 

Chmury punktów

Wynikiem nalotów LiDAR są chmury punktów o gęstości kilkuset punktów na metr kwadratowy powierzchni terenu. Podobnie jak w przypadku fotogrametrii, mogą one być przedmiotem dalszego przetwarzania – pomiarze odległości/współrzędnych szczegółów terenowych, budowy modeli terenu, generowaniu przekrojów pionowych/poziomych, tworzeniu map i wiele innych.

Dane pozyskane metodą LiDAR są często postrzegane jako dane wyższej jakości względem podobnych produktów generowanych wyłącznie na podstawie zdjęć (fotogrametria). W szczególności w przypadku “trudnych” obiektów – np. przewodów napowietrznych czy terenów pokrytych roślinnością, charakteryzują się one wyższą kompletnością, utrzymując dokładność na poziomie 5-10cm. 

Zastosowania

Chmury punktów z bezzałogowego skaningu laserowego (ULS) mogą zostać wykorzystane do badania geometrii praktycznie dowolnych obiektów – ich zastosowania często przeplatają się z możliwościami fotogrametrii i naziemnego skaningu laserowego (TLS).

LiDAR sprawdza się szczególnie tam, gdzie istotne jest określenie rzeczywostek wysokości gruntu – mapowaniu terenu, generowaniu przekrojów, wykonywaniu obliczeń objętości mas ziemnych / hałd.

Przekrój przedstawiony na załączonej ilustracji obrazuje różnice między danymi LiDAR a wynikami opracowania fotogrametrycznego.

Zapoznaj się z przykładowymi opracowaniami tutaj.

 


Przykładowa chmura punktów LiDAR (pełen ekran)